Fàilte gun làrach-lìn agam!

Tha mi a' faireachdainn The current mood of Cobradile at www.imood.com an-dràsta.

Ò! Sin thu! Fàilte gun làrach-lìn agam!

Is mise Cobra!. Ni mi geamnannan agus filmichean airson fòrmatan seana agus ùra! 'S e làran-lìn pearsanta a tha seo. Tha mi a' dèanamh ge be air bith mi ag iarraidh an-seo!

Tapadh leibh airson 100,000+ cuairtean!


Ùrachaidhean


Cuir ceangal-lìn dhomh!An Garraidh-lìn AgamRatit 14

World Wide Web